Welke opleidingen vallen onder de Subsidieregeling praktijkleren?

Subsidie voor vmbo, mbo, hbo en promovendi

Werkgevers die voor de volgende groepen een leerwerkplaats aanbieden kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren:
   •  vmbo-leerlingen
   •  mbo-leerlingen
   •  hbo-studenten
   •  werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot
      wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper en werknemers die promotieonderzoek doen

Subsidie voor vmbo-leerlingen

Voor vmbo-leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg volgen maakt het leerwerktraject onderdeel uit van de opleiding. Als u voor deze leerlingen leerwerkplaatsen beschikbaar stelt moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Praktijkleerovereenkomst met de leerling
   •  u bent gekwalificeerd als ‘Erkend leerbedrijf’
   •  u houdt een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor mbo-leerlingen

Voor mbo-leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl) volgen maakt het leerwerktraject onderdeel uit van de opleiding. Als u voor deze leerlingen praktijkleerwerkplaatsen beschikbaar stelt moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Praktijkleerovereenkomst met de leerling
   •  u bent gekwalificeerd als ‘Erkend leerbedrijf’
   •  u houdt een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor hbo-studenten

HBO-studenten kunnen een leerwerktraject bij u volgen als
   •  de opleiding wordt gevolgd middels een duaal leertraject
   •  de opleiding wordt gevolgd middels een deeltijd leertraject waarbij de begeleiding in de
      praktijk een verplicht onderdeel van de opleiding is
   •  het een opleiding betreft in de sectoren Techniek, Landbouw en Natuurlijke omgeving
Daarnaast
   •  moet er een getekende onderwijsarbeidsovereenkomst met de student zijn en
   •  houdt u een administratie bij van elke praktijkleerplaats

Terug naar boven

Subsidie voor promovendi en technologisch ontwerper in opleiding (TOIO)

Voor werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper (TOIO) en werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een private werkgever enerzijds en een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW anderzijds kunt u subsidie aanvragen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
   •  er is een Onderwijsarbeidsovereenkomst tussen werkgever en promovendus/Toio
   •  er is een samenwerkingsovereenkomst met de universiteit of kennisinstelling

Terug naar boven

Vragen? Neem contact op met ons op: 0900-0401328 of stuur ons een mail.


Neem telefonisch contact met ons op
088-0084550
call
Heeft u nog vragen?
Mail ons gerust
mail